/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/29/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
vubuntor038em cần cài một ubuntu server01:37
vubuntor038làm server để các client update01:37
vubuntor038cho em hỏi mình sẽ đi theo hướng thế nào ạ01:38
vubuntor038em tìm hiểu thì dùng apt-mirror đúng ko?01:38
Stanley00vubuntor038: client gì và update gì vậy bạn?01:38
vubuntor038các máy client trong mạng nội bộ01:38
vubuntor038client cũng cài ubuntu, client sẽ update các phần mềm từ server01:39
Stanley00vubuntor038: ý bạn là làm mirror cái repo của Ubuntu?01:40
Stanley00vubuntor038: bạn theo guide này thử nhé https://wiki.ubuntu.com/Mirrors01:40
vubuntor038bài toán của em đặt ra là tạo server ubuntu cho các client trong mạng nội bộ update từ server đó01:40
vubuntor038anh có cách giải quyết nào giúp em với ạ01:41
Stanley00vubuntor038: bạn đọc link bên trên đi01:41
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
MrTuxHdbvubuntor038: bài tập hẻ?01:50
MrTuxHdb:301:50
vubuntor038zzz02:29
lewtdsrrrr02:29
MrTuxHdbvubuntor038: đúng thì nhận đi02:29
vubuntor038bạn MrTũHdb hỏi gì thế02:30
MrTuxHdb08:49 < MrTuxHdb> vubuntor038: bài tập hẻ?02:30
vubuntor038à03:06
vubuntor038bài tập thì không phải03:06
vubuntor038việc thì đúng hơn03:06
vubuntor038:(03:06
MrTuxHdbthế thì đọc cái kia là xong thôi03:07
MrTuxHdbcó gì khó đâu03:07
MrTuxHdbprovision nhớ chèn mirror vào03:07
vubuntor038bạn nói cụ thể hơn giúp mình được ko03:14
vubuntor038vì mình cũng mới làm ubuntu03:14
vubuntor038tự tìm hiểu từ đầu hết nên hơi gà03:15
vubuntor038:303:15
vubuntor038mình cài đặt xong ubuntu server rồi03:15
vubuntor038thì sau đó setup theo hướng dẫn này03:15
vubuntor038http://diendanmaychu.vn/showthread.php/388-Setup-local-Repository-Mirror-cho-Ubuntu-9.0403:15
MrTuxHdbvubuntor038: túm lại bạn cần setup 1 cái mirror03:16
MrTuxHdbsau đó cấu hình cho client dùng mirror đó03:16
MrTuxHdbvậy thôi03:16
vubuntor038mirror ở đây03:16
MrTuxHdbnếu có internal dns nữa thì cũng có thể dùng03:16
vubuntor038là cái địa chỉ của con server mình phải ko?03:16
MrTuxHdbyep03:18
vubuntor038thanks nhé03:19
vubuntor038:)03:19
vubuntor038ông anh bảo máy chủ này ko dùng mirror03:37
vubuntor038máy chủ responsitory gì đấy03:37
vubuntor038:(03:37
Stanley00vubuntor038: đã đọc cái link /me đưa chưa?03:37
MrTuxHdbvubuntor038: ông ấy bị điên à03:38
MrTuxHdb=))03:38
MrTuxHdbđấy là cache proxy cmnr chứ mirror éo gì03:38
vubuntor038cụ thể bài toán thế này nhé03:45
* Stanley00 thì đang không hiểu mirror với repos khác nhau chỗ nào? @@03:45
vubuntor038xây dựng máy chủ update trong mạng nội bộ03:46
vubuntor038dùng ubuntu server03:46
vubuntor038và xây dựng cơ chế cập nhật dữ liệu update từ Internet, sử dụng Wapt-get03:47
vubuntor038em tìm hiểu trên mạng định xây dựng cái apt-mirro03:47
vubuntor038nhưng vừa hỏi ông ấy bảo xây dựng cái server responsitory gì đấy03:48
vubuntor038:(03:48
MrTuxHdbvubuntor038: bảo ông ấy tự đi mà làm03:52
MrTuxHdbquit đi03:52
vubuntor038:))03:55
vubuntor038làm để học chứ các bác03:56
vubuntor038với lại ông ấy giao cho bảo ông tự làm thì còn nói làm gì nữa03:56
MrTuxHdbvubuntor038: ông ấy bị điên à03:57
MrTuxHdbvubuntor038: mirror = repos03:58
MrTuxHdbcó éo gì mà chém nhăng cuội thế03:58
MrTuxHdbwapt-get thất truyền từ đời éo nào rồi03:58
MrTuxHdbgiờ còn mang ra03:58
MrTuxHdbtác giả các đó hết loser03:58
MrTuxHdbgiờ đi phượt, tán gái với quay lại cuộc sống thực rồi03:58
Stanley00MrTuxHdb: lolz :303:58
MrTuxHdbcỡ ~5-6 năm éo còn ai maintaince cái đó nữa03:59
Stanley00vubuntor038: copy mấy cái MrTuxHdb vừa nói, quăng vào mặt sếp đê03:59
Stanley00vubuntor038: quăng thêm câu này nữa "<MrTuxHdb> đấy là cache proxy cmnr chứ mirror éo gì"04:00
=== vubuntor243 is now known as m3onh0x84
=== vubuntor968 is now known as m3onh0x84
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== vubuntor030 is now known as m3on0x84
=== vubuntor564 is now known as m3onh0x84

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!