/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/02/#ubuntu-cat.txt

rafael_carreras##############################################################################################21:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:00
AniolMBona nit!21:00
josepgallartbon vespre121:00
aniolgarciaHola, bona nit!21:00
rafael_carrerasel primer punt és l'organització de la festa21:01
rafael_carrerasperò no tinc cap novetat :-)21:01
rafael_carrerasencara falta molt i no hem començat a demanar ponències21:02
josepgallartjo si ;)21:02
rafael_carrerasah, molt bé21:02
rafael_carrerasi ha colat?21:02
josepgallartel altre dia al MWC vaig parlar amb BQ per que vinguin a presentarnos la tauleta amb ubuntu21:03
josepgallartencare no esta confirmat de totes maneras21:04
rafael_carrerasperò estaria molt bé :-)21:04
aniolgarciaSí, pot ser molt interessant21:04
rafael_carrerasalguna cosa més?21:04
wagafoM'he desconnectat i m'he perdut el que tracteu21:05
rafael_carrerasles possibles ponències per la festa21:06
wagafoAh, d'acord21:06
rafael_carrerasencara no hem començat oficialment a demanar-ne21:06
wagafoSí, hi ha temps, no?21:07
rafael_carrerasi tant,, encara falta molt21:07
AniolMVeig que n'hi ha una del Radu?21:07
rafael_carrerasbé, la vaig deixar de l'anterior plantilla21:08
rafael_carrerasno està confirmada21:08
AniolMD'acord21:08
rafael_carrerasel segon punt és la creació d'una llista de correu nova amb "convergència" de les dues llistes actuals21:09
rafael_carrerasho vam comentar a la llista de l'equip i tothom estava d'acord  en fer-ho així21:10
wagafoSí, jo crec que és bona idea, no hi ha problema de discutir les temes de l'equip "en obert"21:10
rafael_carrerasaprofitant que a la upc canvien el sistema de llistes de correu21:10
AniolMSeria important posar [Equip] a l'assumpte21:11
rafael_carrerasdoncs votem si volem fer tot això21:11
rafael_carrerasAniolM: sí, hi estic d'acord21:11
wagafo+121:11
rafael_carreras+121:12
josepgallart+121:12
AniolM+121:12
rafael_carrerasdoncs queda aprovat21:12
AniolMBTW, si mai voleu tornar a tenir una altra llista en puc crear al meu servidor. Hi tinc el sympa instal·lat.21:12
rafael_carrerasgràcies AniolM21:13
AniolMA disposar!21:13
rafael_carrerasel tercer punt és Informació del wiki d'Ubuntu21:13
rafael_carrerassembla ser que volen canviar el programa que gestiona el wiki21:14
rafael_carrerasara és MoinMoin i s'està pensant què s'hi posa21:14
wagafoI manté tot l contingut històric?21:14
rafael_carrerasperquè va lent i és pesat21:14
rafael_carrerasah, amic, aquí està la cosa21:15
rafael_carrerasque ja veurem com es fa i si es fa una migració adequada21:15
wagafoBé, almenys per nosaltres hi ha molta cosa desactualitzada també21:15
rafael_carreraso si s'ha de fer a mà21:15
AniolMPotser es podria fer algun tipus de script?21:15
rafael_carrerassí, que segurament es perdria per sempre21:15
rafael_carrerasAniolM: no se sap, ho estan discutint21:16
AniolMD'acord, ja informareu per les llistes...21:16
rafael_carreraso almenys es va discutir fa una setmana, ara fa temps que ningú no hi diu res :)21:16
wagafoEl que haurien de canviar és el sistema dels fòrums, això sí que no va massa bé21:16
AniolMSembla que hi estan jugant ara mateix21:17
AniolMEm salta un Error 50021:17
rafael_carrerassí, m'ha passat abans, però a la segona m'ha funcionat21:17
aniolgarciaA mi em salta a tota la wiki...21:18
rafael_carrerasbé, ja veurem què passa, però podria ser una feinada i no crec que es faci21:18
rafael_carrerasseria una feinada per cada equip si ho hagués de migrar cadascun21:19
AniolMHi ha d'haver algun sistema de migrar-ho suposo21:19
wagafoTambé hi ha moltíssim material general21:19
rafael_carrerassí, i itant21:19
AniolMhttp://stackoverflow.com/questions/26739523/migrate-moinmoin-wiki-to-mediawiki21:20
AniolMUn exemple, no és 100%, però millor que res...21:20
rafael_carrerasparla d'un 80%, em sembla poc, la veritat21:22
AniolMHi ha un script en Perl a GitHub21:22
rafael_carrerasperò vaja, no crec que calgui patir, de moment, però quan ho vaig posar a l'ordre del dia sí que m'ho semblava21:22
AniolMseria qüestió de provar-ho en un ambient de proves a veure si de veritat funciona21:23
rafael_carrerassuposo que faran proves si es decideix tirar endavant21:23
AniolMEsperem!21:23
rafael_carrerasalmenys parlaven de fer això21:23
rafael_carrerassí, no patim gaire21:23
wagafoDoncs ja veurem com va21:24
AniolMwagafo: Penses amb l'actualització del Drupal que et vaig comentar?21:24
wagafoAniolM: Sí, a veure si l puc fer aquest cap de setmana21:25
AniolMOk!21:25
wagafoAlgun tema més?21:27
rafael_carrerasjo ja estic21:28
AniolMPer mi res més21:28
josepgallartres mes21:28
rafael_carrerasdoncs vinga, bona nit21:28
wagafoDoncs bona nit a tothom !21:28
josepgallartbona nit21:28
aniolgarciaBona nit!21:28
rafael_carreras#################################################################################################################21:28
AniolMBona nit!21:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!