/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/03/#ubuntu-nl.txt

=== MarioW is now known as MarioWaza
=== theemstra^ is now known as theemstra
=== Sling_ is now known as Sling
henriik gebruik Ubuntu 12.04LTS en zoek naar de Linux prompt14:50
lordievaderhenri: ctrl + alt + t14:51
henrihartelijk dank14:53
swipehelp20:11
swipewil mijn paswoord resetten twee manieren geprobeerd zonder suc.20:12
swipeals ik root inlog krijg in authentatie fout???20:14
swiephoi20:17
swiepniemand???20:18
swiepwie kan mij helpen weer root te worden20:57
lordievaderswiep: Start op on 'single' mode20:57
swiepsinge mode??20:58
swiepsingle20:58
swiepwat is single mode?21:00
lordievaderswiep: Of neem een alternatief: https://help.ubuntu.com/community/LostPassword21:00
lordievaderSingle  staat voor single user, de root user.21:00
lordievaderEn aangezien de root user in Ubuntu geen wachtwoord heeft wordt die gelijkt ingelogged.21:01
swiepmaar als ik in terminal su intikt en daarna mijn ww krijg ik een fout melding21:02
lordievaderHmm... dit werkt niet echt.21:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!