/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/03/#ubuntu-no.txt

RaptusHola folkens. noen som kan hjelpe meg med hvordan jeg kan få tilgang til routeren min via ssh tunell?17:25
Raptusprøver å mappe opp via ssh -L 1234:ROUTERIP:80 domene men får bare timeout.17:26
Raptuswget fra server til router viser at det er riktig adresse og port.17:27
Mathiashmm17:29
RaptusEnig :P17:35
Raptustror jeg fant buggen:17:42
Raptusssh -L 1234:ROUTER:81 som sagt17:42
Raptuswget localhost:1234 --2016-03-03 18:41:43--  http://localhost:1234/ Resolving localhost (localhost)... 127.0.0.1 Connecting to localhost (localhost)|127.0.0.1|:1234... connected. HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily Location: http://ROUTER/index.html [following] --2016-03-03 18:41:44--  http://ROUTER/index.html Connecting to RUTER:80...17:44
RaptusMen hvorfor gjør den det da :@17:46
Mathiasprøv å bare kjør på med localhost:1234/index.html18:20
RoyKRaptus: den redirigerer til http://ROUTER:80, noe klienten din ikke finner18:28
RoyKja, som Mathias sa18:28
Raptusja, jeg skjønner bare ikke hvordan jeg skal få hentet det også18:28
Raptuskan prøve, Mathias18:28
Raptussamme resultat, Mathias18:30
Raptuser det mulig å mappe opp flere porter på en gang?18:31
RoyKRaptus: bare kjør opp flere tunneler, evt -D :P18:42
Raptus-D ?18:42
RoyKman ssh18:42
Raptusprøvde å kjøre opp en på 80 også ,enm nhjalp ikke18:42
Raptusoi typos18:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!