/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/16/#ubuntu-nl.txt

lotuspsychjelordievader: waar zit oerheks ergens? heb hem mailtje gestuurd maar geen reply11:36
lordievaderGoeie vraag.13:12
lotuspsychjehopelijk heeft ie geen probs ofzo13:12
david_goedeavond, Wie zou mij kunnen helpen met samba op ubuntu 15.10. Alles werkt nog prima op mijn vorige systeem maar nu kan ik samba niet bereiken. niet vanaf linux of windows17:56
Slingdavid_: draait samba? luistert er een proces op die poort? staat er misschien een firewall aan?17:56
Slingheb je een share geconfigureerd in de samba configuratie en bestaat die map?17:56
david_ja, weet ik niet, weet ik niet, ja en ja17:57
Slingmet iptables-save kun je de huidige iptables configuratie opvragen17:57
Sling(de firewall dus)17:57
david_oke, tis trouwens net een nieuwe install17:57
Slingen met sudo lsof -i kun je zien welke processen er luisteren op netwerkadressen/poorten17:58
david_oke, ik krijg een aardige lijst17:58
david_Waar moet ik op letten?17:58
Slingstaat smb/samba er tussen? :)17:58
david_nope17:59
david_Moet samba aan deze lijst worden toegevoegd?18:00
david_ mrt 16 18:46:59 dberkouwer-System-Product-Name systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)... mrt 16 18:46:59 dberkouwer-System-Product-Name smbd[3235]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd mrt 16 18:46:59 dberkouwer-System-Product-Name smbd[3235]: ...done. mrt 16 18:46:59 dberkouwer-System-Product-Name systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd). mrt 16 18:46:59 dberkouwer-System-Product-Name smbd[3251]18:01
Slingals er geen smbd/samba tussen staat betekent dit dat die op die moment niet naar netwerkverbindingen aan het luisteren is18:03
Slingkun je je configuratie delen? zie topic voor pastebin18:03
david_http://pastebin.com/GhYm1exq18:05
david_van een topic gedownload, mijn oude samba config werkte helaas ook niet (van vorige server ubuntu 14.04)18:06
david_de samba poorten zijn wel open? http://pastebin.com/DCLWJbPX18:20
david_Denk dat er iets anders aan de hand is. Ik kan ook niet een webpagina laden nadat ik apache2 geinstalleerd heb18:36
Slingvoer je lsof wel als root uit of met sudo?18:36
david_ja18:37
david_Bedankt voor uw hulp zover, ik ga een andere keer verder18:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!