/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/16/#ubuntu-tr.txt

ognygunaydin07:03
deepnotegünaydın millet08:04
deepnote14.04 kullanıyorum08:05
deepnoteunity dosya yöneticisi ile ilgili bi sıkıntı var08:05
damascenedeepnote, günaydın08:15
deepnotedosya yöneticisinde klavyeden dosya ve klasörleri hızlıca komunlandırmak için baş harflerini yazıyorum08:19
deepnoteallta küçük bir pencerede yazdığım harfler görünüyor08:19
deepnoteancak burası çok yavaş çalıştığı için ilk harfleri göstermiyor08:20
deepnoteve aradığımı bulamıyor08:20
deepnoteuzun zamandır xfce kullanıyordum ve böyle bir sorun yoktu08:20
deepnoteubuntu'da ise dosya yöneticisini beklemek zorunda kalıyorum08:21
Kartagisunity sorunlu zaten08:30
Kartagiscinnamom kullan08:30
Kartagiscinnamon kullan08:30
Kartagis%g ubuntu cinnamon08:30
Kartagis&g ubuntu cinnamon08:30
f0undKartagis: software installation - How do I install the Cinnamon ... - Ask Ubuntu: <http://askubuntu.com/questions/94201/how-do-i-install-the-cinnamon-desktop>; How to Install Cinnamon 2.6 in Ubuntu 15.04/14.04 | UbuntuHandbook: <http://ubuntuhandbook.org/index.php/2015/05/install-cinnamon-2-6-in-ubuntu-15-0414-04/>; How to Install Cinnamon 2.8 in Ubuntu 15.04 | UbuntuHandbook: (2 more messages)08:30
damascenedeepnote, once İngilizce biliyorsanız #ubuntu kanalda sor08:34
damascenemasa üstü değiştirmek bazen yeni sıkıntılar getir08:34
deepnoteKartagis, unity başkaca bir sorun görmedim08:36
deepnoteburası hep ıssız mıydı böyle08:36
canyerliikimerhaba10:32
canyerliikiarkadaşlar turk varmı ?10:32
=== Guest49115 is now known as yuciyuar

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!