/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/20/#ubuntu-tr.txt

hwpplayer1selam gençlik12:01
merhababenselamün aleyküm15:39
merhababenkimse var mı15:40
merhababen1 saat önce Harici D:/  sürücüsüne erişebiliyorken şimdi açamıyorum15:41
merhababenunable to access D15:41
merhababenerror vs.15:42
merhababenbiraz araştırdım uyku moduna geçince böyle oluyormuş15:42
merhababençözüm yolu var mı15:42
=== damascene is now known as az
=== az is now known as damascene

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!