/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/26/#ubuntu-nl.txt

CapricornWat is een goede all-in one printer, voor Ubuntu? Mijn Canon pixma mx850 werkt helaas niet.18:35
Capricornter info, draai momenteel Ubuntu desktop 15.1018:41
JanCCapricorn: HP & Brother, Samsung printers werken meestal ook maar ik weet niet van hun scanners23:45
JanCzie ook de website van de fabrikanten of ze drivers hebben23:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!