/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/26/#ubuntu-se.txt

garageTest09:42
HundHest14:44
Whiskey-Finns det någon från japan här, som kan läsa och skriva japanska?18:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!