/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/05/03/#ubuntu-nl.txt

M_aDals er iemand van het forumteam aanwezig is: wordt er nog wat gedaan met nomko die onder een andere naam op het forum wéér z'n permanente ban heeft weten omzeilen?08:54
=== JanC is now known as Guest52941
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!