/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/05/20/#ubuntu-cat.txt

Jordi_RubiBona nit. Voldria instal·lar Ubuntu 15 via USB en un ordinador que funcionava amb Windows 8.1 fins que ara es passa tot el dia intentant restaurar-se.21:06
Jordi_RubiO sigui que tinc una excusa perfecta per a ubuntitzar-lo.21:07
Jordi_Rubi¿N'hi ha prou en descarregar el fitxer en un USB (des d'un altre ordinador, és clar) i llavors introduir-lo al PC en qüestió?21:09
Jordi_RubiUi, l'enllaç per a descarregar el Kubuntu està trencat... :-·21:16
Jordi_RubiDescarrego l'Ubuntu 16.04...21:19
Jordi_Rubicap al meu USB21:19
Jordi_RubiUi, trigarà més de mitja hora... Mentrestant algú podria dir-me quelcom! :-D21:20
Jordi_RubiBé, bona nit.21:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!