/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/05/20/#ubuntu-nl.txt

RyonKan iemand mij helpen met het grub rescue verwijderen14:27
Ryonwant als ik mijn laptop opstart krijg ik grub resque14:28
Ryonen vanaf daar kan ik niet de root veranderen14:28
JanCGRUB rescue als in de rescue mode van GRUB als je GRUB configuratie stuk is?14:53
=== JanC is now known as Guest59129
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!