/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/06/01/#ubuntu-nl-raad.txt

Soul-Singhallo allemaal :)18:25
M_aDgoede avond :)18:26
TimoGoedenavond Soul-Sing.18:26
Soul-SingM_aD, jij zit hier vooral over je "ban" melding? :)18:26
M_aDklopt18:26
asfyxiaGoedenavond allemaal :-)18:27
Soul-Singdat kan als eerste aan de orde komen toch?18:27
Soul-Singeens?18:27
Mustangman1966Goedenavond.18:27
M_aDblijft mij gelijk :)18:27
TimoPrima Soul-Sing, jij bent voorzitter. :-)18:28
M_aDen ik had eventueel nog een andere vraag18:28
Soul-Singhet is in goede orde ontvangen M_aD18:28
Soul-Singstel gerust je vraag18:28
M_aDaangaande Nomko en de ban, hoe denkt de raad erover?18:29
M_aDhet probleem momenteel is namelijk dat er twee linuxfrekas zijn op het forum18:30
M_aDlinuxfreaks bedoel ik18:30
Soul-SingM_aD, de raad gaat niet over bans,maar wel over wangedrag/sfeer/etc in het algemeen18:30
Soul-Singasfyxia, misschien jij het woord hierover?18:30
Soul-Singis het besproken in je team?18:31
asfyxiaVolgens mij heeft nomko al een permaban. Het is aan het forumteam om hier wat schoon schip te maken. Wat mij betreft geldt permaban=permaban.18:31
asfyxiaDe vraag is nl.of dit lid in kwestie nomko is. Dat moeten we niet in de raad uitzoeken, dunkt me.18:31
TimoMee eens.18:32
Soul-Singeens18:32
TimoVerder overleg dient bij het forumteam plaats te vinden. Jouw mail met daarin je argumenten zal uiteraard ook daar worden besproken, M_aD.18:32
M_aDok is goed :)18:33
Soul-SingM_aD, blijf gewoon straf melding maken van dit soort gedrag18:33
asfyxiaBedankt voor je uitzoekwerk, M_aD18:33
Soul-Singgraag zelfs18:33
Soul-Singmaar via pm' s op het forum--->moderators18:34
Soul-Singetc.18:34
M_aDde bewijzen zijn voorgelegd en hij heeft het vaker bans omzeild in het verleden. één ding is zeker, linuxfreak is nomko. Ik hou het in de gaten en heb overigens gemerkt dat hij me ontwijkt op het forum na het beantwoorden van zijn hulpvragen18:34
TimoIk zal dit verder doorspelen binnen het forumteam.18:34
Soul-SingTimo, dank18:34
M_aDdank je Timo18:35
Soul-SingM_aD, anders nog dingen?18:35
Soul-Singvpn--=leaseweb vaak....18:35
M_aDdat heeft ook meer met het forumteam te maken dus zal ik daar iemand over aan moeten spreken :)18:35
Soul-Singyep18:36
Soul-SingBespreken actiepunten ‒ Timo18:36
Soul-SingTimo, jij het woord?18:36
TimoHet leek mij verstandig om zoals gewoonlijk even de actiepunten van vorige vergadering terug te koppelen.18:37
TimoIk heb hier staan:18:37
TimoTimo: vraagt Marten om stukken herkeuring.18:37
Soul-SingIk heb wel een aantal punten te melden over een evt. herziening van het mandaat van de raad18:38
TimoSoul-Sing: zullen we dat bespreken bij het punt 'stukken Gijs'? Mag nu ook hoor, maar dan houden we het overzichtelijk. :-)18:38
Soul-Singals we het mandaat van de raad veranderen moet dat eerst ter goedkuring overlegd worden aan de Ubuntu Nederland community18:38
Soul-Singpunt is ook dat ik niet snap wat de knelpunten zijn in de bestaande comstructie18:39
Soul-Singhet is me ook niet duidelijker geworden na de mail van Gijs18:39
Soul-Singik snap[ dus nog stedds niet wat er anders moet18:39
asfyxiaMisschien moeten we de punten van Gijs eerst eens vooraf bebrainstormen...18:39
Soul-Singkun jij me dat uitleggen, Timo?18:39
Soul-Singwant jij hebt al zitting gehad in de raad18:40
Soul-Singtoch? misschien vergis ik me18:40
asfyxiaIk snap wat het punt van Gijs is, maar dat zie je niet zo terug in de mail van Gijs18:40
asfyxiaVandaar mijn suggestie dat we dat eerst onderling aan elkaar uileggen...18:40
Soul-SingAs, leg mij eens uit...18:41
Timoasfyxia: eens.18:41
Soul-Singoke, dus niet via deze vergadering maar via de mail18:41
asfyxiayup18:42
Soul-Singgoed, dan gaan we door met de mailwisseling18:42
Soul-SingTimo, mee eens?18:42
TimoOké.18:42
Soul-Singmaar julllie zijn het er waarschijnlijk wel mee eens dat we niet zomaar het mandaat van de raad kunnen veranderen18:43
TimoDat zal inderdaad in overleg moeten.18:43
asfyxiaDat lijkt me logisch.18:43
TimoHa, gijsbert. Welkom.18:43
Soul-Singoke18:43
asfyxiaHi Gijs ;-)18:43
Soul-SingGijbert, welkom ook van m,ijn kant18:43
Soul-SingGijs, heb jij  nog wat te melden?18:44
Soul-SingWe hebben net afgesproken dta we voa de mail blijven brainstormen over de inhoud van de raad18:44
gijsbertdag heren ik was even het kanaal kwijt. ;-)18:44
Soul-Sing<asfyxia> Misschien moeten we de punten van Gijs eerst eens vooraf bebrainstormen..18:45
Soul-Singvia de mail18:45
Soul-Singvind je dat goed?18:45
gijsbertIs prima , ik heb alleen iets toegevoegd over het kiezen van de teamleider.18:47
Soul-Singoke, staat me niet meer bij, mijn fout18:47
TimoDat eens in de twee jaar teamleiders verkozen worden, die ook 'meedoen'/vergaderen in de raad?18:48
TimoDat stukje bedoel je neem ik aan, gijsbert?18:48
Soul-Singdat lijkt me sowieso een sterk punt18:48
Soul-Singhad ik gelzen, kan dat?18:48
gijsbertIdd, 1x in de twee maanden,18:48
Soul-Singyep18:49
TimoIk denk dat dat het grootste probleem, namelijk de wirwar aan autonoom handelende teams, kan helpen oplossen. Op die manier kan er meer sturing aan de community als geheel gegeven worden.18:49
TimoEr dient dan uiteraard wel animo voor de rol als teamleider te zijn. :-)18:49
gijsbertAls de raad gekozen wordt waarom de teamleiders niet?18:49
Soul-Singjuist, we bespreken het verder via de mail18:49
TimoOk.18:50
gijsbertLijkt mij prima, kost anders te veel tijd18:50
Soul-Singiedereen toe aan het volgende punt, of moeten we nog even hier op door?18:50
TimoGijsbert in de CC, dan kan hij nader toelichten.18:50
TimoNee, wat mij betreft kunnen we verder.18:50
Soul-Singok18:51
asfyxialaten we naar het volgende punt gaan.18:51
gijsbertOk , verder nog iets? anders verlaat ik de vergadering.18:51
Soul-Singmail van Thomas de NLLGG18:52
TimoKlopt. Soul-Sing, asfyxia, hebben jullie de mail gelezen?18:52
Soul-SingGijsbert, dag18:52
Soul-Singbedankt18:52
Soul-SingJa, de mail gelezen18:52
asfyxiaGroet, gijs...18:52
TimoTot ziens gijsbert! Hartelijk dank voor je komst!18:52
Soul-Singkan hij hier plenair behamdeld worden?18:52
Soul-Singde mail bedoel ik18:52
asfyxiaJa, ik heb de mail gelezen .18:53
gijsbertTot kijk en vergaderse nog. Fijne avond verder.18:53
asfyxiaWat mij betreft kan het punt van Thomas c.s. best plenair behandeld worden.18:53
Soul-SingIk heb wel een aantal opmerkingen over de mail18:53
Soul-Singde NLLGG is een vereniging sounl is een stichting.18:54
TimoOk. We hebben dus de in de vergetelheid geraakte SOUNL waar geen aanspraak meer op gemaakt wordt. In het verleden is -ie gebruikt voor release parties maar dat gebeurt nu ook niet echt meer.18:54
asfyxiasounl=stichting ondersteuning ubuntu-nl18:54
Soul-Singeen vereniging kan ten allen tijde door de leden worden opgezegd18:54
Soul-Singeen stichting niet18:55
Soul-Singin die zin is een stichting stabieler en minder gevoelig voor onenigheden e.d.18:55
asfyxiaHeeft de sounl statuten?18:55
TimoOké. Dat is theoretisch. Wat is praktisch voor Ubuntu-NL als community het verschil tussen een ondersteunende stichting en een ondersteunende vereniging?18:55
Soul-Singhet is enkel een middel om financie"ele middelen te genereren18:55
Soul-Singverder zou ik nog wel willen weten wie in het bestuur zitten van de NLLGG18:56
TimoDe NLLGG heeft zich bewezen als een redelijk stabiele vereniging lijkt mij.18:56
Soul-Singis dat bij julklie bekend?18:56
asfyxiaThomas had het over het 'overdragen van de middelen' aan NLLGG. Daar zou ik wel even wat nader over geinformeerd willen worden.18:56
Timoasfyxia: http://sounl.org/?q=node/2118:56
Soul-Singgoed punt asfyxia18:57
Soul-Singik ben bang dat dit voor veel onrust kan gaan zorgen al snap ik de mail heel goed18:57
asfyxiaOk, dat was niet het begin en intentie van de mail.18:57
asfyxiaThomas heeft gevraagd of de mogelijkheden bespreekbaar zijn.18:58
Soul-Singin principe ben ik er voor om dit traject nader te verkennen18:58
Soul-Singlogisch18:58
asfyxiaEn ik ben in principe niet tegen het bespreken hiervan...18:58
TimoDat lijkt mij wel. Ik wil henzelf er wel bijhebben om e.e.a. toe te lichten.18:58
Soul-Singgoed plan18:59
asfyxiaLinux Mint NL heeft ook dit pad bewandeld18:59
Soul-Singzullen we dat op korte termijn doen?18:59
TimoOok met de NLLGG asfyxia?18:59
Soul-Singstel over 14 dagen?18:59
asfyxiaIs prima. En ja, met NLLGG, daaar zitten ze onder de paraplu.18:59
Soul-Singhier in de raad? dan stuur ik een uitnodiging naar Thomas18:59
asfyxiaIs goed.18:59
TimoSoul-Sing: Prima. Op korte termijn een vergadering lijkt me verstandig.19:00
Soul-Singover 14 dagen, zelfde tijd?19:01
Soul-Singasfyxia,  ook akkord?19:01
Timoasfyxia: wat is overigens je punt betreffende de vergelijking met Linux Mint NL?19:01
Mustangman1966Is mijn antwoord op dit punt ontvangen?19:01
asfyxiaIs prima. welke EK-wedstrijd is dan? ;-)19:01
Soul-SingMustangman1966,  ik weet van niks19:01
Soul-Singvertel!19:02
asfyxiaIk wil alleen het vergelijk trekken, dat ook Linux Mint NL -zo ik gelezen heb- het boven het hoofd groeide om 'buurt-Linux' bijeenkomsten te organiseren.19:02
Mustangman1966Ik zal ff copie/past vanuit mijn mail die ik naar gemeenschapsraad@lists.ubuntu-nl.org had gestuurd.19:02
TimoSoul-Sing: 15 juni is okee.19:02
Mustangman1966Uit financieel oogpunt en dat er zelden beroep wordt gedaan op de stichting snap ik dat men de stichting wil opheffen.19:02
Mustangman1966Misschien is het verstandig om weer eens een topic op het forum te maken met een korte beschrijving van de stichting, want ik denk dat niet iedereen weet dat de stichting bestaat en dat daar ook een eventuele vergoeding vandaan kan komen m.b.t. het organiseren van bijeenkomsten om Ubuntu te promoten.19:02
asfyxiaEn toen uiteindelijk bij NLLGG aan heeft geklopt19:02
Timoasfyxia: Is dat goed afgelopen?19:03
Soul-SingMustangman1966,  een moment19:03
asfyxiaDat moeten we aan Linux Mint NL vragen, alleen zijn daar bepaalde personen in de organisatie die niet zo heel erg vriendelijk tegenover ubuntu-nl staan...19:04
Soul-Singasfyxia, krijgen we dan een objectief antwoord?19:04
Timoasfyxia: Ok. Het lijkt mij dan verstandig vooral eerst met het bestuur van SOUNL in overleg te treden.19:04
Soul-SingTimo,  mee eens19:05
asfyxiaIk ben bang van niet. Eerst eens met sounl praten, en dan verder stappen nemen?19:05
Soul-Singnu: Mustangman196619:05
Timoasfyxia: eensch.19:05
Soul-Singik ben het met je eens dat er meer aandacht besteed kan worden aan de stichting19:05
Soul-Singen haar mogelijkheden19:05
M_aDasfyxia, de mensen die niet zo vriendelijk tegenover ubuntu nl stonden zijn niet meer aanwezig in de Linux Mint NL organisatie19:06
Soul-Singhet is echter ook zo dat megaprojecten zoals het organiseren van party's onvoorstelbaar veel tijd kost19:06
Soul-Singhet is zelfs maar de vraag of we daar mensen voor kunnen vinden19:07
asfyxiaAh, ok. Dat moeten we dan later eens uitzoeken. En, punt van mustangman lijkt me niet verkeerd. Het was bij mij ook al ibijna n de vergetelheid weggegleden.19:07
TimoSoul-Sing: Het punt is dat er heel veel gevraagd wordt om hulp bij events als T-DOSE. Er zijn hooguit 2 of 3 mensen die daarop reageren. Het organiseren van een echt event kost nog veel meer energie. Als zelfs het werven van handjes al zoveel moeite kost zal een organisatie van een event helemaal teveel gevraagd zijn.19:07
Soul-Singhet overstijgt het simpele vrijwilligerswerk19:07
TimoEr is in het verleden echt wel veel 'reclame' voor de stichting gemaakt en met het 'verspreid flyers in je buurt!' project zijn ook verwoede pogingen gedaan de stichting aan de man te brengen. Het heeft allemaal echter gewoon niet gebaat.19:08
Soul-Singik heb al veel mensen afgebrand gezien na het organiseren van een event19:08
asfyxiaWat dat betreft zou het zelfs positief kunnen werken als we naast onze collega's van Fedora en Mint staan op een event wat btreder bezocht wordt19:08
Soul-Singja, samenwerking is altijd beter in die zin: veel handen maken licht werk19:09
asfyxiaEn niet enkelen afbranden op het organiseren ervan, omdat het in een breder verband gedragen wordt19:09
Timoasfyxia: Nadere samenwerking met de HCC staat al op mijn verlanglijstje (vorige termijn van de Raad al). Mocht het de NLLGG worden ipv de HCC dan is dat ook mooi natuurlijk.19:09
Soul-Singmaar dan moet de samenwerking ook optimaal zijn19:09
asfyxiaJa, dat is het verkennen waard, vind ik.19:09
Soul-Singgoed, we gaan door met het verkennen van de mogelijkheden zoals afgesproken19:09
Soul-Singiemand nog een punt over dit?19:09
TimoJa. Denk ik.19:10
TimoMoment hoor.19:10
TimoOkee, nee toch niet. Ik dacht al een keer iets op het forum te hebben gezet over meer samenwerking met de HCC, maar niets blijkt minder waar.19:11
Soul-Singoke, klaar19:11
TimoJa.19:11
Soul-Singvolgende punt: had jij nog iets, Timo ?19:12
Soul-Singactiepunten etc. of verder ter tafel komt?19:12
TimoErr... Even zien.19:12
TimoDe mailinglist doet het weer.19:12
TimoDus nu naar de wvttk wat mij betreft.19:12
Soul-SingMustangman1966,  jouw opmerking voldoende behandeld? Nog19:13
asfyxiaEn ik kan nog melden dat ik contact heb met Marten over LoCo contacten en de maandelijkse attentiemail, dat moeten we nog even gladstrijken19:13
Soul-Singasfyxia, oke19:13
TimoIk kan nog melden dat ik contact gehad heb met Marten m.b.t. de herkeuring. Ik zal de mail met relevante info naar jullie forwarden.19:13
Soul-Singgraag en bedankt19:14
asfyxiaprima19:14
Soul-Singik hoop dat de mailinglist snel gefikst is19:14
asfyxiawie beheert dat eigenlijk? Johan?19:15
Mustangman1966Soul - Sing, ja, bedankt19:15
TimoDie is reeds gefikst, Soul-Sing.19:15
TimoHet archief doet 't nu ook weer.19:15
Soul-SingTimo,  bedankt, Mustangman1966 , bedankt19:15
Soul-Singmooi19:15
Soul-Singdan eindig ik met de opmerking dat de volgende vergadering 15 juni is om 20:30 uur19:16
asfyxia*checkt EK-rooster*19:16
Soul-Singhopend dat thomas kan uiteraard19:16
TimoUiteraard. En Ton, lijkt me.19:16
Soul-Singen ton idd19:17
Soul-Sing:)19:17
Soul-Singasfyxia, kan een korte meeting zijn19:17
asfyxiaIs prima, dit is belangrijker19:17
Timoasfyxia: Als het foeballe nu net gelijk valt kunnen we het kort houden. ;)19:17
Mustangman1966Nog een korte vraag, hoe kan het zijn dat mijn mail niet was aangekomen?19:17
=== ChanServ changed the topic of #ubuntu-nl-raad to: volgende meeting 15 juni : 20.30 raad SOUNL thomas en ton
TimoHij blijkt hier wel te zijn aangekomen Mustangman1966, ik heb hem echter kennelijk niet goed doorgestuurd naar asfyxia en Soul-Sing (zij kregen de mails van de Raadslijst nog niet).19:18
Soul-SingMustangman1966, geen idee, kan ook aan mij liggen hoor...19:19
TimoDus dat is een fout van mijn kant. Nu is echter iedereen geabonneerd dus zou iedereen ook de mails moeten krijgen.19:19
Soul-SingTimo, dank wederom19:19
Soul-Singmensen ik typ met 1 arm,19:19
Mustangman1966Fijn dat het toch was aangekomen, ik begon al te denken dat er iets mis was gegaan met het versturen.19:19
Soul-Singdie is nu stuk19:19
Mustangman1966Bedankt.19:20
Soul-Singnog punten?19:20
TimoSoul-Sing: we breien er een eind aan.19:20
asfyxiawat mij betreft niet voor nu...19:20
Soul-Singmooi, ik mail thomas en ton morgen19:20
TimoOk.19:20
asfyxiaalright, zijn we dan erdoor?19:20
Soul-Singasfyxia, ongeveer19:21
Soul-SingTimo, asfyxia Mustangman1966 M_aD  bedankt19:21
TimoJij bedankt voor 't voorzitten Soul-Sing.19:21
Soul-Singubuntulog logt op een centraal plekje19:22
asfyxiaAllemaal bedankt voor de animo om erbij te zijn19:22
Mustangman1966Precies wat Timo zegt19:22
Soul-Singde link heb ik niet bij de hand: excuses19:22
TimoGeen punt.19:22
Soul-Singtot gauw! :)19:23
asfyxiaPrettige avond nog allemaal ;-)19:23
TimoHebbes: http://irclogs.ubuntu.com/19:23
M_aDdank aan iedereen en tot de volgende :)19:23
TimoTot over 14 dagen!19:23
Soul-Singeinde meeting 21.3019:23
Mustangman1966Prettige avond allen.19:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!