/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/06/01/#ubuntu-nl.txt

Bram__hoi18:03
Bram__ik ben bezig met een koppeling van python naar C via een named pipe (fifo) dit werkt eventjes maar dan krijg ik "read: Bad file descriptor" wat doe ik fout volgens jullie?18:04
Bram__dit is de code die ik momenteel gebruik18:05
Bram__http://paste.ubuntu.com/16900106/18:05
OerHeksmisschien beter een vraag voor #python, Bram__18:08
sububunthulp nodig18:12
sububuntpls18:12
OerHeksstel je vraag, misschien weet iemand het antwoord18:14
SCHAAP137het werd 'm even te veel18:15
OerHekssjorrie ik had niet moeten dreigen met een antwoord18:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!