/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/01/#ubuntu-no.txt

litagobittelitt spam:12:33
litagokubuntu@kubuntu:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4K12:33
litagodd: error writing '/dev/sdb': No space left on device12:33
litago58607767+0 records in12:33
litago58607766+0 records out12:33
litago240057409536 bytes (240 GB, 224 GiB) copied, 1406.11 s, 171 MB/s12:33
litagokubuntu@kubuntu:~$ sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb bs=4K12:33
litagodd: error writing '/dev/sdb': No space left on device12:33
litago58607767+0 records in12:33
litago58607766+0 records out12:34
litago240057409536 bytes (240 GB, 224 GiB) copied, 15727.6 s, 15.3 MB/s12:34
* litago lurer på hva han gjør feil12:34
Malinuxlitago: du får bruke paste.ubuntu.com neste gang ;) men skal vi sjå her12:38
litagojepp :)12:39
Malinuxaha, her er forklaringa: http://stackoverflow.com/questions/33360920/dd-command-error-writing-no-space-left-on-device12:39
Malinuxden skriver bare til det ikke er mer plass på den, fordi den ikke har noe count=12:39
Malinuxlitt  usikker på hva det bør stå i count12:40
Malinuxantall inputblokker. Dette er jeg ikke sikker på12:40
Malinuxskal sjekke litt12:41
litagoaha12:42
litagothx12:42
Malinuxmen prøv med 1 der12:43
Malinuxdet kan være at det er antall ganger den skal skrive til enheten, men jeg er ikke helt sikker altså12:43
Malinuxmen tror nok det er det det er12:45
litagoså da blir det: "sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4K count=1"12:46
Malinuxja, prøv det :)12:48
litagofikk ikke noe feilmelding. men det gikk veldig fort :P til å skrive 0 til disk12:50
litagotok 2 min :P12:50
Malinuxda stoppet den nok etter 1 gang12:51
Malinuxproblemet uten count=1 om jeg har forstått dette rett, er at den bare skriver og skriver, og da er den jo full etter 1 gang12:52
Malinuxmen om den stopper etter 1 gang, så vil du heller ikke få noen melding om at disken er full :)12:52
litagoaha12:56
litagotakker for hjelp :)12:57
litagobtw hva betyr bs=4K12:58
Malinuxat det skrives opp til 4K pr. skriveoperasjon13:12
Malinuxsjekk dd --help eller man dd13:12
Malinuxjo lavere tall, jo flere skrive/leseoparasjoner noe som kan gjøre at det går tregere f.eks.13:13
RoyKlitago: 4k, tror jeg, ikke K14:03
litagobtw, tenkte jeg skulle teste UNetbootin. er det den som er best å bruker under Linux? eller er det andre programmer som er mer anbefalt å bruke14:11
Malinuxanbefalt å bruke til hva?14:13
litagoser man kan laste ned det man vil ha på minnepennen med UNetbootin, at man ikke trenger å laste ned .ISO fra feks https://www.linuxmint.com/. men laster UNetbootin ned fra den Linux sine offisielle nettsider. som feks https://www.linuxmint.com/14:14
litagoMalinux: til å lagge bootable minnepenn14:14
litagoså jeg får installert nye linux mint14:14
litagolage14:15
litagoikke lagge14:15
litago:P14:15
litagoser at linux mint 18 ikke har kommi til unetbootin enda14:16
litagoeller at man ikke får lasta det ned via unetbootin14:16
litagokansje bedre å bruke usb-creator-gtk14:18
Malinuxlitago: tja, det enkleste er jo, når det er linux-distroer å gjøre følgende: dd if=mint.iso of=/dev/sd{bokstaven til minnepinnen}/ bs=4M  f.eks.14:21
litagoaha14:22
litagoer det det du pleier å gjøre14:22
litago?14:22
litagohusker når jeg skulle lage bootable usb med win10 på, så knota jeg noe jævlig :P men løste det til slutt, ved å formatere minnepennen til NTFS med boot flag , med gparted, og bruke mount på.ISO fila å flytte over på minnepennen14:24
litagojeg får prøve å bli bedre på cli :P14:24
litagohadde jeg sikkert spart meg for mye stress14:24
Malinuxja, men funker ikke om jeg lager minnepinne fra windows-iso. Fungerer med linux-isoer i alle fall :)14:47
Malinuxeneste måten å bli bedre på cli, er å bruke cli :)14:47
litagobruker irssi hvertafll ;D16:46
Malinuxdet fungerer jo16:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!