/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/01/#ubuntu-se.txt

blavitHej20:22
blavitÄr det farligt att surfa utan routern, har fiber direkt i väggen men routern har gått sönder.20:23
blavitdator direkt i väggen20:23
GroggyInte mer än att du går miste om den brandväggen routern troligen innehöll20:33
blavitokej men jag har ju en brandvägg i datorn20:39
blavitborde räcka tycker man20:39
GroggyDet borde det. Vet en bekant som som körde direkt från väggen till datorn, han ska inte haft några problem20:41
blavitblir bara utan router ett par dagar tills jag flyttar20:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!