/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/02/#ubuntu-se.txt

=== q-biq_ is now known as q-biq
Apacheznån här som kör steam på ubuntu 16.04 och lagt märke till att "-noborder" inte verkar fungera längre?18:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!