/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/05/#ubuntu-il.txt

sbeאיך אפשר להוריד את אובונטו בעברית מלאה? (אם  צריך אח''כ לחבר לאינטרנט זה מסובך בשבילי , כי זה22:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!