/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/05/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGood morning07:33
tmsbrgik heb hier een USB stick die 1GB hoort te hebben, maar gparted zegt dat hij maar 62.31 MB heeft (unallocated atm), kan dit een softwareprobleem zijn of is er iets heel erg mis met de USB-stick?15:46
tmsbrglijkt erop dat hij kapot is, waarschijnlijk lage kwaliteit en te veel gebruik. Misschien hielp van de tafel vallen ook niet15:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!