/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/07/#ubuntu-no.txt

gmhFor meg ser det ut som dekrypteter filnavn for så å slette filnavn (altså samme filen)?00:43
geirhadecrypt foo.gpg  vil slette foo.gpg hvis dekrypteringa gikk bra, ja05:20
=== SlimG_ is now known as SlimG

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!