/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/07/#ubuntu-se.txt

huttanmitt irssi har fuckat ur =(19:03
huttanno explanation19:04
huttan18 år av trogen service =(19:04
huttanVar tvungen o ge lite ledsna kommentarer, ursäkta för det19:04
senatefucka in det igen då19:09
huttanVar tvungen o ge lite ledsna kommentarer, ursäkta för det20:33
huttanDet är infuckat20:34
huttanRam minne som pajjade, roligt att det visade sig i irssi :)20:35
HundDefekta RAM-minnen kan trolla rätt skapligt med en. :)21:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!