/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/08/#ubuntu-no.txt

gmhJa, og med det siste eksempelet ditt så endrer jo ikke filnavnet seg. Så da dekrypterer du foo.gpg og sletter foo.gpg (den dekryptere versjonen)?12:10
geirhagpg lagrer den dekrypterte versjonen av foo.gpg som foo12:14
geirhaah, nei, den skriver visst den dekrypterte versjonen på stdout i stedet12:17
geirhada blir det feil, ja12:17
geirha--decrypt-files fungerer sånn som jeg tenkte12:18
geirhagmh: http://sprunge.us/ZNfh12:24
gmhMen hvordan fikk du den til å endre fra foo (klartekst) til foo.gpg (kryptert) uten å spesifisere output-file?12:25
gmhDet gjør den faktisk selv ja, se der.12:27
gmhJo men da snakker vi, nå begynner det å ligne noe :)12:27
gmhSupert det, takk for hjelpen geirha. gpg legger jo til ending og tar den vekk selv. Jeg stresset jo med "${1%.*}" etc for å fjerne extension.12:30
geirha:)12:30
gmhHvor legger man disse da? .bash_profile? .bashrc?12:33
geirha.bashrc12:35
gmhHvis du vil ha de tilgjenglig for alle brukere da?12:35
gmhslik som mine bash scripts nå som ligger PATH.12:35
geirhaDa ville jeg gjort dem om til bash-skript i stedet, og lagt dem i /usr/local/bin eller et annet egnet sted.12:36
gmhJa det er der jeg har de nå, men da skal jeg oppdatere dem til å bruke --decrypt-files og legge til rm. Uansett har jeg lært meg basic functions og forbedret mine elendige scripts så du har vært til god hjelp. Takk igjen :)12:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!