/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/09/#ubuntu-nl.txt

=== JanC is now known as Guest72926
=== JanC_ is now known as JanC
hajeik heb vraag over installeren pipelight15:19
addkheb geprobeerd22:19
addkik heb geprobeerd om mijn ubuntu 14.04 rechtstreeks te upgraden naar 15.10 met update beheer maar het is me niet gelukt en krijg nieit het normale inlog scherm maar een terminal scherm met mei-me timer connact/disconnect meldingen. Wie kan me helpen om normaal in t eloggen22:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!