/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/09/#ubuntu-se.txt

Amozandol, haha burn ^09:33
guest233223Hej.13:19
guest233223Jag kollar på ett usb 3 grafikkort. är det någon som har testat sådana i linux?13:25
Apacheznix15:28
Apachezhar kikat på såna för android bla15:28
Apachezförenklat tar dom screenshot av skärmen 25fps eller nåt och skickar till kortet som gör om det till hdmi eller dyl15:28
Apachezså dom äter tyvärr ström av hosten pga hög cpu medan dom används15:29
=== JesperA- is now known as JesperA

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!