/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/10/#ubuntu-nl.txt

=== marshal0605 is now known as marshal0505
addkik heb mijn PC ge-upgraded van 14.04 naar 15.10 via update manager. PC start niet meer normaal op. Ik krijg een terminal venster.06:07
addkmet melding: Ubuntu 15.10 HPC0710D (mijn computer naam) tty106:08
addkdaarna wordt gevraagd om loginnaam en wachtwoord.06:09
addkik krijg echter om de 6 seconden een melding: [ getal] mei_me 0000:000:03.0:timer: connect/disconnect timeout06:10
addkhierdoor wordt het typen van commandos zeer lastig06:10
addkwie kan mij helpen om mijn PC gewoon op te starten?06:11
OerHekshoi addk06:14
OerHeksboot opnieuw, hou shift ingedrukt tot je in grub2 bent, kies recovery06:14
OerHeksdan drop to root ofzo ..06:14
OerHeksinloggen, sudo dpkg --configure -a06:15
OerHeksen dan weer updaten06:15
addkals ik shift in gedrukt houd na commando reboot krijg ik: 2A 301-keyboard Error (met meer tekst) en onderaan mijn scherm F1: Boot, <F9=Boot Menu> <F10=setup> <F12=Network>06:22
addkwelke moet ik kiezen oerheks06:22
OerHeksdat lijkt me niet het grub2 menu > http://s438.photobucket.com/user/eriic504/media/grub2-1.jpg.html06:25
addkklopt, dit menu zie ik niet06:27
OerHeksnog eens proberen dan, na de post beep, als het geheugen geteld is, shift inhouden of meerdere malen indrukken06:30
OerHekshttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/Grub206:31
addkzonder opnieuw op te starten heb ik wel jouw commando , sudo dpkg --configure -a ingevoerd en pc is nu bezig06:35
addkhopelijk niets verkeerd gedaan06:36
OerHeksklinkt goed06:36
OerHeksdaarna updaten, en dan pas rebooten06:36
addkPC is aardig bezig krijg continu meldingen met : instellen van... en dergelijke06:43
addkh06:47
addkPC is klaar, hoe moet ik updaten06:48
addkals laatste wel melding: Fouten gevonden tijdens verwerken van : resolvconf06:49
addkmoet ik misschien commando: dist-upgrade geven oerheks?07:05
addkOerheks, hoe moet ik updaten?08:10
OerHeksgewoon denk ik, sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade08:33
* OerHeks was de hond uitlaten08:33
addkheb ge-reboot zonder te updaten en krijg ik het gewone inlogscherm, lijkt goed te werken!08:38
addkheb met update-manager update uitgevoerd08:39
OerHeksoh oke.08:39
OerHeksnetjes, ik denk dat je het gefixt hebt08:39
addkik wil nu verder upgraden naar 16.04 LTS, heb je nog tips om dit vloeiend te laten verlopen. En wederom bedankt voor de hulp op deze zondagmorgen.08:40
=== Maikel_ is now known as Maikel
=== JanC is now known as Guest45777
=== JanC_ is now known as JanC
pjotterhallo21:17
pjotterMensen, wat is er gebeurd met de 'slaapstand'  in 16.04? Voor zover ik kan zien heb ik alleen een pauzestand. Graag zou ik mijn comp na een x aantal minuten in slaapstand willen brengen. Is dit nog mogelijk?21:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!