/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/10/#ubuntu-no.txt

winbFår dere til å spille av tv2 sumo i chromium-browser nå? Jeg får en http error17:15
RoyKwinb: funker herfra med chrome i hvert fall17:55
winbRoyK: Endte opp med å installere beta-variant og da fungerte det igjen20:53
RoyKwinb: oki23:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!