/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/11/#ubuntu-pl.txt

Ashiren 06:27
tobiasz29 06:28
gjmhttps://i.imgur.com/p8bAwpV.gifv06:50
Ashirenstare06:55
jacekowski /j hackrf09:29
gjmooooooooooo, haker09:30
gjmuu09:30
drathirlol09:38
drathirlol strazacy na akcje pojechali powyzej 1.4 promila ;p09:40
gjmno i prawidłowo09:42
gjmna sucho mieli gasić? :>09:42
drathirciekawe czy ugasili ;p09:43
drathirniby cofajac w auto jakies przylozyli ;p09:44
drathirzapewne droge tarasowalo...09:44
gjmjeszcze jak09:46
tobiasz29"Tato, kto to jest pijak?"  "Hm, widzisz tamte 2 drzewa? Pijak widzi 4."  "Ale tato, tam stoi tylko jedno".   stare, ale jare...09:50
drathirhrhr10:22
dj_oko\(▰益▰)/16:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!