/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/12/#ubuntu-gr.txt

pc_magasKalisperes16:59
pc_magasMadAGu, Kalisperes17:11
pc_magasPaides exw  ena issue se Virtualbox exw valei ena interfave se NAT kai sto VM exw stisei webserver ;etsi ekana port worwardinng apo 8000 tou host sto 80 tou guest  alla dne paizei.17:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!