/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/12/#ubuntu-nl.txt

=== JanC is now known as Guest37740
=== JanC_ is now known as JanC
OerHeksmorgentjes06:39
trijntjehey OerHeks06:41
OerHekshoi trijntje, ik ga vandaag over op 16.04 :-D06:43
trijntjeOerHeks: spannend, upgrade of een verse installatie?06:51
OerHeksik denk vers. eerst even kijken of me videokaart nog vol stof zit, etc ..06:54
=== marshal0605 is now known as marshal0505
Qommand0rmôggeuh07:14
=== JanC is now known as Guest1477
=== JanC_ is now known as JanC
=== Jan is now known as Guest33999
Guest33999is hier iemand die mij kan helpen ivm het aansluiten van een ipod?17:47
Guest33999Ik ben geen nerd hé :-)17:47
Guest33999mijn ipod is gereset .....nu vindt rhytmbox hem niet meer terug17:47
Guest33999waar kan ik een mountpoint vinden ?17:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!