/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/14/#ubuntu-nl.txt

=== marshal0605 is now known as marshal0505
knightwisemorge07:08
=== marshal0605 is now known as marshal0505
michel_hoi, iemand die meent te kunnen helpen met een afsluitprobleem? ik ben er al een paar dagen mee aan het sukkelen. ik dacht dat het aan ubuntu 16.04 lag , maar nu staar er terug 14.04 op en het probleem blijft bestaan. Ik kan namelijk niet afsluiten enkel rebooten21:10
michel_ik schuimde reeds ook de forums al af maar niets lijkt te lukken! jammer21:11
michel_ik blijft dus hangen in het splash screen. het verwijderen van het splashscreen lijkt ook niet te lukken. wellicht zou ik dan een error te lezen krijgen. of zien welke jobs er nog aan het runnen zijn21:13
michel_Als ik aanpassingen aan "grub " wil toevoegen krijg ik onderstaande melding in mijn terminal nl:21:21
michel_(gedit:15738): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files21:21
OerHeksafsluitprobleem.. misschien is het een bios ACPI setting, of een bios update die dat fixt.21:22
OerHeksals je een GTK programma gedit vanuit terminal start, tja, dan krijg je warnings, die zijn niet erg.21:23
michel_kan men de bios update vanuit linux dan?21:23
michel_updaten?21:23
OerHeksnee, dat moet vanuit de bios via een usb stick ofzo, of vanuit windows. zie de vendor.21:24
michel_dus moet ik eerst weer windows installeren?21:24
michel_ow of via usb stick? effe naar vendor site kijken21:24
OerHekser loopt wel een project om die updates nou eens goed te regelen.. officieele docs https://help.ubuntu.com/community/BIOSUpdate21:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!