/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/15/#ubuntu-vn.txt

=== nobawk` is now known as nobawk
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor919có thánh ubuntu nào ở đây không cho em hỏi tí06:12
vubuntor065xin chao ca lang! chuc moi nguoi buoi chieu tot lanh08:58
MrTuxHdbthánh nào cứ vào chào cái rồi đi ra nà sao09:03
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor788có bác nào trong forum mình đã cài phần mềm rocket chat trên ubuntu 14lts chưa ạ?15:40
vubuntor788https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-configure-and-deploy-rocket-chat-on-ubuntu-14-0415:40
vubuntor788e đọc và làm theo hướng dẫn này15:40
vubuntor788nhưng toàn thất bại15:41
vubuntor788vì tiếng anh nửa mùa15:41
vubuntor788:'(15:41
vubuntor788bác nào cài rồi có kinh nghiệm chỉ giúp e với ạ15:41
MrTuxHdbthật bại ở điểm nào?15:45
vubuntor788em cài hết steps 2 rồi15:47
vubuntor788sau đó gõ thử http://ip-server:300015:48
vubuntor788nhưng nó ko load được ra trang login của rocket15:48
vubuntor788đây là hướng dẫn trên trang chủ của thằng rocket chat15:49
vubuntor788https://rocket.chat/docs/installation/manual-installation/ubuntu/15:50
vubuntor788e làm theo nhưng ko được15:50
vubuntor788không biết m làm sai ở đâu15:50
MrTuxHdbthì phải coi service nó lên chưa chứ?15:50
vubuntor788làm đến bước này15:51
vubuntor788Start the MongoDB shell and initiate the replica set:  mongo > rs.initiate()15:51
vubuntor788thì chịu chết15:51
vubuntor788vì em mới học ubuntu15:51
vubuntor788nên vẫn gà lắm15:51
vubuntor788mong được các bác chỉ bảo giùm e15:51
vubuntor788để e lớn lên được15:51
MrTuxHdbmới học Ubuntu15:51
MrTuxHdbthì học cài Rocket để làm gì?15:52
MrTuxHdbcòn vụ kia nó init MongoDB thôi15:52
vubuntor788bác MrTuxHdb có nick skype không ạ15:52
vubuntor788cho em xin với15:52
MrTuxHdbkhông dùng skype15:52
vubuntor788mong được học hỏi ạ15:52
MrTuxHdbvà cũng không rảnh rỗi ngồi chat skype15:53
MrTuxHdbhay làm phiền?15:53
MrTuxHdbnói chuyện ở đây đc rồi15:53
vubuntor788ok ạ15:53
MrTuxHdbRocket.Chat uses the MongoDB replica set OPTIONALLY to improve performance via Meteor Oplog tailing.15:53
vubuntor788vì e muốn lab thử cái phần mềm chat riêng cho cty15:53
MrTuxHdbchạy test thì lao đầu vào init mongodb cluster làm cái gì15:53
MrTuxHdbdùng Slack đi15:53
MrTuxHdbfree cũng tốn chán15:54
vubuntor788vậy ạ15:54
MrTuxHdbđỡ maintaince cho nó khổ ra15:54
MrTuxHdblúc nào cty giàu có thì trả tiền sau15:54
vubuntor788ok để e thử xem sao ạ15:54
vubuntor788thằng rocket này cũng free mà bác15:54
vubuntor788nhưng cái mongodb thi e chưa rành về nó15:55
MrTuxHdbnhưng mà bạn self services đấy là chuyện khác15:55
vubuntor788dạ vâng15:56
vubuntor788làm từ cái dễ trước xem sao15:56
vubuntor788thank bác nhiều ạ15:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!