/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/17/#ubuntu-nl.txt

=== marshal0605 is now known as marshal0505
ulterior_hi! Anyone I can PM? thinking of moving to amsterdam10:28
pjotterWanneer mijn computer opstart worden een aantal schijven dmv fstab gemount. Echter, het komt nogal eens voor dat het netwerk nog (net) niet klaar is. De schijven worden dan niet gemount. Is hier iets tegen te doen?13:42
lordievaderJa, systemd heeft daar wel wat voor.14:14
lordievaderMaar ja...14:14
lordievaderNu is ie weg.14:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!