/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/19/#ubuntu-se.txt

humehej alla, nån vaken? jag försöker installera phpmyadmin på en 16.04-maskin men får det inte att funka09:00
andolhume: Vad är det som inte vill sig då?09:07
humelocalhost/phpmyadmin blir en blank sida09:07
humehar kört apt-get install phpmyadmin och apache209:07
humevad bör jag kolla.....?09:09
andolBorde finnas något felmeddelande i någon fil någonstans under /var/log/apache2/09:09
andolI regel betyder en dylik blank sida att PHP har misslyckats med något, och skrivit om det i en loggfil.09:10
humenåt sånt här?09:12
hume[Tue Jul 19 11:10:49.759399 2016] [:error] [pid 9839] [client 127.0.0.1:38984] PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.:/usr/share/php') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php on line 47709:12
Mathisenhume, sudo apt-get install php-mbstring php7.0-mbstring php-gettext && sudo service apache2 restart09:12
humefrån apache2 error.log09:12
Mathisenprova igen efter det09:12
humeYES09:12
humetack09:12
Mathisenfunka ?09:13
humeyes09:13
Mathisenbra bra09:13
humesurt att inte apt-get anger det som dependecy09:13
humedependency09:13
humeberoende heter det visst också :)09:13
Apachezphpmyadmin... du borde skämmas :(09:15
andolApachez: Alla kan inte vara lika l33t som du.09:15
hume:)09:15
Apacheznej men phpmyadmin är bara sååååå fel09:15
Apachezanvänd mysql workbench om du nu måste använda gui09:16
humeokej...ja, måste använda gui, använder för sällan för att komma ihåg kommandon09:17
HundDuck it.17:15
HundJag använder också MySQL. Men jag försöker att dokumentera det viktigaste. Annars får man söka på webben. :)17:16
HundSällan*17:16
HundSedan har man ju historiken i skalet.17:17
=== Spookan_ is now known as Spookan

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!