/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/20/#ubuntu-se.txt

janne_testar19:29
janne_hur kommer man åt jobbservern i windows 7 laddar man hem en ica klient så fungerar det hur gör man i ubuntu ?19:33
janne_har du et svar ?19:50
janne_ok nu skålar vi skål19:52
andoljanne_: Vad som gäller för "jobbservern" är gissningsvis rätt specifikt beroende på var man jobbar. Lättast är väl att du kollar med er IT-avdelning?19:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!