/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/21/#ubuntu-nl.txt

SternIn mijn gaming systeem wil ik de nieuwe AMD RX480 grafische kaart plaatsen. Heeft iemand deze al succesvol aan de gang met Ubuntu?18:41
OerHeksAMD word alleen met de open amdgpu of open radeon driver ondersteund, in 16.0418:42
OerHekshet werkt, iig.18:43
SternBedankt, dat is mooi18:44
SternIk lees in berichten dat Polaris pas ondersteund wordt vanaf kernel 4.7-rc618:48
SternDat zou dan toch een probleem worden met Ubuntu 16.0418:50
OerHekstja, verse hardware18:51
SternDan maar een daily build proberen van Yakkety Yak19:02
JanCer komen later ook nieuwe kernels/drivers voor 16.04.2 of zo19:05
JanCmaar dat is nog maanden weg natuurlijk (ergens na de 16.10 release)19:06
SternDe custom kaarten laten toch nog op zich wachten dus ik heb de tijd19:07
JanCik gok dat er ergens rond het jaareinde mogelijk ondersteunde drivers voor komen dan19:09
=== JanC is now known as Guest9881
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!