/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/23/#ubuntu-se.txt

bittinsorry för en skitdryg fråga men nån här i GBG man kan sova hos i 2 dar?13:37
senatealdrig provat men detta verkar ju populärt annars:13:50
senatehttps://www.couchsurfing.com/places/europe/sweden/gothenburg13:50
bittindet löste sig med boende kan stanna hos einand tills Yaroze kommer hem :)19:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!