/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/25/#ubuntu-nl.txt

=== marshal0605 is now known as marshal0505
Don[m]Wat bedoel je met verbinden? Bestanden overdragen via fileshare?09:00
Klompzhola, heb een probleem met donkere boxes, ik bedoel die dingen die je aan kan tikken voor bijv remember password of in preferences van een site. ik kan dus nooit zien of het aangeklikt is. verdere details: lubuntu + firefox10:18
Klompzheb aal een beetje zitten kutten met customize look and feel, vooralsnog geen resultaat10:19
Klompz*al10:19
Tjahneee_Heeft iemand ervaring met met het managen van ssh keys voor op meerdere servers?16:24
tjahneeeHad even time-out16:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!