/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/25/#ubuntu-pl.txt

elbowhej08:34
drathirbry...08:38
TheNumbry...08:39
elbowjak zainstalować skype na ubuntu z gnome? wywala mi błąd zależności libqt4-webkit08:42
TheNumbelbow: apt-get install -fy08:42
elbowTheNumb: E: Command line option 'f' [from -f] is not understood in combination with the other options08:44
gjm-Syu08:45
mati75-f -y08:45
elbowniestety to samo :/08:47
TheNumbelbow: a co to za ubuntu :D08:48
TheNumbelbow: man apt-get08:48
TheNumbi poszukaj -f08:48
elbow16.04 gnome 64bit08:48
TheNumb:|08:48
TheNumbelbow: apt -fy install08:48
elbowTheNumb: teraz mówi: wystąpiły błędy podczas przetwarzania skype:i38608:52
gjmno ciekawe czemu08:53
TheNumbelbow: nie wiem co zrobiłeś źle, ale coś zrobiłeś źle08:54
TheNumb:D08:54
elbowno spoko xD08:54
TheNumbelbow: robiłeś to według jakiegoś poradnika?09:05
TheNumbbo myk jest taki, że skajpaj jest w repo ubuntu09:05
TheNumbtrzeba je tylko włączyć09:05
elbowTheNumb: już poszło, właśnie z repo bo ze strony nie szło09:06
TheNumb(:09:06
TheNumbno widzisz09:06
elbow^^09:06
TheNumba mi ze strony skajpaja działało :D09:09
=== Mimorial is now known as Gasher
elbowa jak w ubuntu gnome zmienić ekran logowania?09:36
TheNumbco masz na myśli?09:37
TheNumbelbow: obrazek na ekranie logowania?09:38
TheNumbczy ekran logowania?09:38
TheNumbbo jak chcesz podmienić gdm na coś innego, to blokowanie sesji przestanie działać09:38
TheNumb:)09:38
elbowTheNumb: ekran cały chyba, np nie chce żeby na dole było napisane Gnome Ubuntu09:38
TheNumbmożna nahackować lightdm i light-locker do tego09:38
TheNumbelbow: to się wywala w configu tę ikonę09:39
TheNumbzobacz sobie config gdm09:39
elbowok09:39
TheNumbmożesz tam ustawić cokolwiek z tego co pamiętam09:39
TheNumb:)09:39
TheNumbno ale ekran logowan to grubsza sprawa09:39
TheNumbjest rozszerzenie do gnome-shell które daje "wsparcie" dla light-locker09:39
TheNumbhttps://extensions.gnome.org/extension/910/lightdm-lock-screen/09:40
elbowproblem w tym że nie mam w .config gdm09:41
TheNumbbo to usługa systemowa09:41
TheNumb:D09:41
TheNumbszukaj w /etc09:42
elbowlol09:42
wincyj;d09:52
=== Mimorial is now known as Gasher

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!