/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/25/#ubuntu-se.txt

=== HoloIRCUser6 is now known as buurd
buurdHallå! Uppdaterade precis och förlorade nätverk, mus och tangentbord....09:01
buurdKan ansluta externt tangentbord och mus, har inte tillgång till nätverkssladd...09:03
buurdNågon som har någon spontan idé på vad jag ska hitta på.09:03
Apachezgå och köp en glass?12:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!