/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/27/#ubuntu-vn.txt

=== karibu is now known as karibu_
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
vubuntor784Xin chào mọi người. các bạn cho mình hỏi là mình vừa mới dùng Ubuntu và vừa cài Ubuntu 16.06.1. mình gõ lệnh Sudo nhưng dù đã nhập đúng Pass đăng nhập rồi mà Sudo vẫn báo Sai. Xin hoi bây giờ mình phải làm như thế nào. Và cách cài gõ tiếng việt cho Ubuntu ? Xin cảm ơn mọi người.23:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!