/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/28/#ubuntu-nl.txt

=== lotuspsychje_ is now known as lotuspsychje
=== marshal0605 is now known as marshal0505
tjahneeeHeeft er iemand ervaring met SSH KeyBox? als ik een root gebruiker toevoeg aan een systeem werkt dit netjes, maar als ik een gebruiker toevoeg met beperkte rechten word de public key van die gebruiker niet toegevoegd aan de authorized_keys08:39
tjahneeeomdat dit in de map /etc/ssh/ staat en de gebruiker daar ook geen rechten naartoe mag krijgen08:41
tjahneeeOf is dit alleen mogelijk als iedere gebruiker zijn eigen authorized_keys krijgt in zijn eigen homefolder08:42
OerHekskeybox is nieuw voor mij, zit niet in onze repos, of wel?08:43
tjahneeeWat ik zo zie niet, ik heb het van deze website: http://sshkeybox.com/08:45
OerHeksJa, die had ik ook gevonden, zelf builden enzo ..08:46
tjahneeeer is al een gecompiled versie erop08:46
tjahneeehttps://github.com/skavanagh/KeyBox08:46
tjahneeeofja, via jetty08:46
tjahneeeZie kopje ¨To Run Bundled with Jetty¨08:47
lordievadertjahneee: Normaliter kijkt sshd in je homedir voor de authorized keys.08:56
OerHeksja, tjahneee, doe een bugreport ( naar github ) , de manual is ook niet echt helder08:59
OerHeksof het is alleen voor administrators ..08:59
tjahneeeOke, dan in de sshd configuratie de settings op %h/.ssh/authorized_keys houden?09:02
tjahneeeMaar ik zal inderdaad anders even een dit na vragen via github09:02
lordievadertjahneee: Ja. Ik neem aan dat keybox de public key eerst daar heen probeert te schrijven.09:03
tjahneeeCorrect, eerst zet die een admin key van zichzelf erop om later andere sleutels van andere gebruikers erop te zetten09:05
tjahneeein de aangegeven authorized_key file09:05
tjahneeemet de naam ¨keybox@global_key¨09:06
Tims_Techhallo11:12
=== JanC is now known as Guest85214
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!