/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/31/#ubuntu-nl.txt

u4everhallo08:52
u4everzo ik ook gewoon itunes op ubuntu kunnen installeren?08:53
OerHeksitunes heeft geen linux client, en via wine .. https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=134708:55
OerHeksgarbage, dus nee.08:55
Maikelmacfag dingen horen niet thuis in Linux09:46
hoi1234bbfffshallo kan ik via de comment sudo apt-get install wine wine installeren?12:08
hoi1234bbfffshallo?12:13
Slinghoi1234bbfffs: lijkt me een goed begin ja :)12:30
Slingalhoewel Wine zelf adviseert op een PPA te gebruiken12:31
Slinghttps://wiki.winehq.org/Ubuntu12:31
Bram__hoi ik ben een simpel programmatje aan het maken dat moet kijken of een bepaalde server online is of niet. Ik doe dit in python met daarin een ping naar de server het werkt allemaal goed maar enkel krijg ik steeds een output en dat wil ik niet ik moet gewoon met een if els weten of de server bereikbaar is of niet ik heb de -q optie al toegevoegd maar het verhelpt het probleem nog niet helemaal hoe kan ik dit het beste doen?13:50
Maikelmisschien eens kijken naar fping?14:24
JanCkan ook gewoon in Python17:33
Maikeldat zou best kunnen, maar een python dev'er vraagt zoiets niet, lijkt mij :)17:35
JanCmakkelijker met een bestaande module natuurlijk17:38
JanCen Python-ontwikkelaars zijn niet noodzakelijk IP/ICMP-specialisten17:39
JanCmaar genoeg te vinden op PyPI e.d.17:39
damien221hallo hoe installeer ik adobe flash player ???? in chromium hij pakt m niet zegt datie is uitgeschakelt18:04
damien221 en downloaden kan ook niet want ik weet niet hoe ik tar gz moet installeren18:05
Maikelapt-get install flash-nonfree ?18:16
Maikel# apt-get install flashplugin-nonfree18:17
Maikelhttps://wiki.debian.org/FlashPlayer18:17
=== JanC is now known as Guest43771
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!