/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/31/#ubuntu-pk.txt

Researchergood morning04:16
Researcher:)04:16
ResearcherHello everyone.04:17
Researcherhi Whyte04:35
Researcherwelcome back04:35
Researcher:D04:35
Whytehey buddy :-))04:39
WhyteThank you :-)04:39
Researcherhi zmeu06:34
Researcher:)06:34
Researcherwb Whyte06:34
Researcherwhatsup guys06:34
Researcherhi RajRajRaj06:40
Researcherwelcome dude06:40
RajRajRajHi06:40
RajRajRajTy06:40
Researcherhi zaki07:03
Researchersalaam07:03
Researcheru there zaki ?07:03
FaisalDurrani:)07:18
FaisalDurranisalaam all07:18
FaisalDurranihello everyone07:18
FaisalDurraniHej07:18
FaisalDurrani:)07:18
FaisalDurraniI am cousin of Researcher07:19
RajRajRajFaisalDurrani: really?07:39
lubmildzień09:28
FaisalDurranisalaam11:03
FaisalDurranihello everyone11:03
Kiloshi FaisalDurrani lub11:03
Kilosoh lubmil quit11:04
lubmilhej Kilos11:04
lubmil/quit11:04
Kiloshi lubmil11:04
Kilosmy tab complete did not work11:05
FaisalDurranihey lubmil11:12
FaisalDurrani:)11:12
FaisalDurrani./whois FaisalDurrani11:12
FaisalDurranihello Mr. Kilos11:12
lubmilcześć FaisalDurrani11:13
FaisalDurraniZeeshan told me about you11:13
FaisalDurraniczesc11:13
Kilosoh, i hope it was all good stuff he said11:13
Kiloshehe11:13
lubmil,p Pakistan11:13
KilosResearcher ping11:13
lubmil.p Pakistan11:13
ChanSebaIslamabad, PK: 32.9°C, Zamglenia, 1003 hPa, wsch. 02:19:31, zach. 16:08:25, wiatr 5.1 m/s (130°), wilg. 66%11:13
lubmilóh11:14
lubmil.p Zielona Gora11:14
ChanSebaZielona Gora, PL: 25.49°C, Lekkie zachmurzenie, 1012 hPa, wsch. 05:19:37, zach. 20:47:57, wiatr 2.31 m/s (214.516°), wilg. 50%11:14
FaisalDurranijestem dobry11:14
FaisalDurrani:)11:14
lubmil:)11:14
lubmiljesteś lepszy11:15
lubmil.c 32.9-25.4911:16
ChanSeba32.9-25.49 = 7.4111:16
lubmilwiecej o 7.41°C11:16
lubmil.tr :pl :en raj11:26
ChanSebaParadise11:26
lubmilParadiseParadiseParadise11:26
khizarhi every body18:48
Kiloshi khizar18:51
khizarthanks for reply18:53
khizarmy problem has solved18:53
Kilosglad that you can join us18:53
Kiloshopefully Researcher can join us this week18:54
khizarINSHALLAH18:57
RajRajRajlubmil:18:59
RajRajRajLol18:59
lubmilrajrajraj:)18:59
RajRajRaj.tr :pl :en lubmil18:59
ChanSebalubmil18:59
lubmil.tr :pl :en lub milk19:00
ChanSebaor milk19:00
RajRajRajlubmil: how old r u19:00
lubmil5419:00
lubmil.tr :en :pl milk19:00
ChanSebamleko19:00
RajRajRajlubmil: married?19:00
lubmil.tr :en :pl married?19:00
ChanSebażonaty?19:00
lubmilnie19:00
lubmil.tr :pl :en ale dzieciaty19:01
ChanSebabut dzieciaty19:01
RajRajRajlubmil: why?19:01
lubmil.tr :pl :en ale mam syna19:01
ChanSebabut I have a son19:01
RajRajRajlubmil: how19:01
lubmil.tr :pl :en normalnie, sam sobie urodziłem ;>19:01
ChanSebatypically, myself I was born ;>19:01
lubmilhttp://lubmil.w.interiowo.pl/synek/kamilek.jpg19:03
RajRajRajlubmil: r u gay19:03
lubmilnie ;<19:03
RajRajRajlubmil: who is him19:03
lubmil.tr :en :pl who is him19:03
ChanSebakto go19:03
lubmil.tr :pl :en moja była dziewczyna19:04
ChanSebamy ex-girlfriend19:04
RajRajRajlubmil: that person looks like a boy19:05
lubmil.tr :en :pl  that person looks like a boy19:05
ChanSeba ten człowiek wygląda jak chłopiec19:05
Kilosnight all19:05
lubmil.tr :pl :en tak, bo to jest chłopiec19:05
ChanSebaYes, because it's a boy19:05
RajRajRaj.tr :en :pl how can a boy be your girl friend lubmil19:05
ChanSebajak chłopiec może być twoja dziewczyna lubmil19:05
lubmil.tr :pl :en to jest mój syn19:06
ChanSebathis is my son19:06
RajRajRaj.tr :en :pl oh19:06
ChanSebaoj19:06
RajRajRaj.tr :en :pl translator said he is your girl friend hahahaha19:06
ChanSebatłumacz powiedział, że on swoją dziewczynę хахахаха19:06
lubmilee19:07
RajRajRaj.tr :en :pl who is your wife lubmil19:07
ChanSebakto żona lubmil19:07
lubmil.tr :pl :en nie mam żony19:07
ChanSebaI have no wife19:07
lubmil.tr :pl :en przecież aby mieć dziecko nie trzeba mieć żony19:08
ChanSebaafter all, the child must not have wives19:08
lubmil.tr :pl :en to nie ma w ogóle nic wspólnego ;>19:08
ChanSebathis has nothing to do ;>19:08
RajRajRaj.tr :en :pl what is your age lubmil19:09
ChanSebajaki jest twój wiek lubmil19:09
lubmilRajRajRaj: 5419:09
RajRajRaj.tr :en :pl u said 54. How can u be 5419:09
ChanSebau powiedział 54. Jak może być 5419:09
RajRajRaj.tr :en :pl that child looks like 12 years old19:10
ChanSebato dziecko wygląda jak 12 lat19:10
lubmilnormalnie, 1962 rocznik19:10
lubmil.tr :pl :en to stare zdjęcie, gdy miał 12 lat - zgadłeś19:10
ChanSebathis is an old picture, when he was 12 years old - you guessed it19:10
lubmil.tr :pl :en teraz on ma już 25 lat19:10
ChanSebanow it's 25 years old19:11
lubmil199119:11
RajRajRaj.tr :en :pl lubmil me too born in 199119:11
ChanSebalubmil ja też urodził się w 1991 roku19:11
lubmil:)19:11
RajRajRaj.tr :en :pl how come u have a child without a wife19:11
ChanSebaskąd u dziecka bez żony19:11
lubmil.tr :pl :en on 11 lutego19:11
ChanSebahe 11 Feb19:11
RajRajRaj.tr :en :pl lubmil19:16
ChanSebalubmil19:16
RajRajRaj.tr :en :pl how come u have a child without a wife19:16
ChanSebaskąd u dziecka bez żony19:16
lubmil.tr :pl :en raj19:16
ChanSebaParadise19:16
lubmil.tr :pl :en normalnie, miałem dziewczynę i zrobiliśmy dziecko19:17
ChanSebaOK, I had a girl and we made a baby19:17
lubmilaway19:18
RajRajRaj.tr :en :pl bye lubmil19:18
ChanSebanie ma lubmil19:18
lubmiljuż jestem19:24
lubmil.tr :pl :en ty skąd jesteś?19:24
ChanSebawhere are you from?19:24
RajRajRajlubmil: India19:25
lubmilach19:25
RajRajRajlubmil: bye good night19:25
lubmil.tr :pl :en no faktycznie że pisałeś19:25
ChanSebawell actually what you wrote19:25
RajRajRaj.tr :en :pl what about it19:25
ChanSebaco o tym19:25
lubmilRajRajRaj: baj baj19:26
lubmil.tr :pl :en pisałeś że jesteś z Indii19:26
ChanSebayou said you were from India19:26
lubmil.tr :pl :en ale zapomniałem19:26
ChanSebabut I forgot19:26
lubmil.p Indie19:26
RajRajRajOk19:26
ChanSebaConnaught Place, IN: 28°C, Mgiełka, 1002 hPa, wsch. 02:12:32, zach. 15:42:00, wiatr 1.5 m/s (100°), wilg. 88%19:26
lubmil.p Zielona Gora19:26
ChanSebaZielona Gora, PL: 18.89°C, Lekki deszcz, 1009 hPa, wsch. 05:20:09, zach. 20:47:23, wiatr 2.67 m/s (211.006°), wilg. 80%19:26
RajRajRajHaha19:26
RajRajRaj.tr :en :pl search fpr Bangalore on google maps19:27
ChanSebawyszukaj фпр Bangalore na mapach Google19:27
RajRajRaj:tr :en :pl bye good night i am sleep19:27
lubmil.los sleep nosleep19:45
ChanSebalubmil: nosleep19:45
lubmiluhm19:45
=== lubmil is now known as lub`goli
=== lub`goli is now known as lubmil
=== Guest86980 is now known as pavlushka

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!