/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/01/#ubuntu-pl.txt

F1tzgera1d50 prób logowania do mojego vps przez noc było ;O10:45
gjmpfff10:45
BlessJahspokojna noc10:46
BlessJahssh na niestandardowym porcie i dalej wbijają?10:46
F1tzgera1dAustralia, Belgia...cały swiat10:46
F1tzgera1dna standardowy byly wczoraj 210:46
F1tzgera1da te 50 na porcie 22 chyba10:46
F1tzgera1dtfu na nowym porcie 2 na standardowym 50 prob10:47
gjmeee…10:47
F1tzgera1dno mam w logu 50 nowych ip zarejestrowanych z przedrostkiem "ALL"10:48
gjmno dobrze, ale nie masz sshd tam odpalonego?10:48
F1tzgera1da "SSHD" tylko 2 ip10:48
gjmno to czym się przejmujesz?10:49
F1tzgera1dniczym10:49
F1tzgera1d:D10:49
F1tzgera1dciesze sie ze działa:D10:49
gjmaha10:52
sndHej. Potrafi ktoś pomóc w kwestii zaprzęgnięcia procmaila do powiadamiania dźwiękiem o nowych mailach w mutt?18:47
sndMaile są odbierane via imap18:48
sndLokalnie nie są przechowywane żadne maile18:49
sndByć może udało się komuś tak skonfigurować, a może ktoś zna inny sposób na powiadamianie?18:54
sndBywa ktoś tu?21:01
mati75nie21:01
mati75lepiej na gentoo21:01
mati75albo archu pytać21:01
snd60 zombie na kanale?21:02
snd;)21:02
sndno, 5921:02
Bodzioslawtak21:05
Bodzioslawumarłem w środku21:05
Bodzioslawwięc jestem zombie21:05
BodzioslawVoldenet: prawda, że nie da się umrzeć jak już w środku nie żyjesz?21:05
Bodzioslaw( ͡° ͜ʖ ͡°)21:05
F1tzgera1d;D21:06
sndJednak żyją:D21:06
F1tzgera1dżyjo21:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!