/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/01/#ubuntu-se.txt

=== joch45 is now known as joch
hR13Hej är det någon som är bra på oppenvpn och routing? kan man ha en "option push 'route 192.168.1.0 255.255.255.0'" i client konen ochså så att det routar åt båda hållen eller ska man lägga till yttligare en push route i server konfen ? någon som vet?15:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!