/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/02/#ubuntu-nl.txt

damein221hoi hoe moet ik via itunes mij ipod sync08:24
damein221in ubuntu 16.0408:24
damein221want itunes werkt niet in ubuntu08:24
damein221met bestanden delen en jailbreaken of downgraden08:25
damein221hallo?08:27
OerHeksnope, geen itunes08:29
damein221andere manieren08:30
damein221?08:30
OerHeksmisschien dat dit werkt, ik heb geen ipod zelf https://help.ubuntu.com/community/PortableDevices/iPod08:31
Maikelwaarom zou je Closed source troep accepteren op Linux08:32
damein221wert jailbrak wl08:37
damein221wert jb wel?08:37
damein221werkt08:37
OerHeksdat adviseren wij niet te doen, garantie enzo08:38
damein221toen ik windows had had ik het gedaan08:38
OerHekszo kan je niet zeggen dat wij dat geadviseerd hebben, en een  nieuwe ipod mogen betalen :-D08:38
OerHeksjoh echt?08:38
damein221denken de meeste mensen dat het "gevaarlijk" is maar het is gewoon leuk om dat je bijvoorbeeld 5icoonen laten zien08:40
damein221onder in het scherm08:40
OerHeksik word zo moe van moeimakers, je hebt het dus al gedaan en komt hier vrolijk vragen of het werkt?08:40
damein221nee of het in ubuntu werkt om dat het met de update van ios 7.1.2 naar 9.3.2 werkt omdat het met wine niet erkt08:42
damein221werkt08:42
Maikeldikke doei09:02
=== JanC is now known as Guest77763
=== JanC_ is now known as JanC
Snowdogis het altijd zo kalm?17:49
trijntjeSnowdog: de laatste tijd wel18:02
trijntjevast omdat ubuntu zo goed werkt dat niemand problemen heeft ;)18:03
SCHAAP137haha18:05
SCHAAP137het kán een goed teken zijn, idd18:05
SCHAAP137of, gebruikers houden het heel safe, door enkel dingen te doen die aangegeven zijn te werken, waardoor er geen hulpbehoevendheid is18:05
SCHAAP137óf, er is een toename op het forum in supportvragen, die we hier niet opmerken18:05
SCHAAP137moeten niet te snel dingen aannemen :þ18:06
Snowdogda's waar, maar ik heb dus nog geen ubuntu of mint18:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!