/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/02/#ubuntu-se.txt

hR13Hej, jag behöver lite vpn routing hjälp, är det någon som är bra på det ?07:50
hR13plats A (192.168.1.0/24) openvpn klient, plats B (192.168.3.0/24) openvpn server, klienterna på plats B behöver komma åt nätverket på plats A. openvpn servern delar ut 10.8.0. adresser till klienten. själva vpn kopplingen fungerar, men det är routingen jag inte riktigt vet hur jag ska få till ?07:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!