/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/03/#ubuntu-nl.txt

=== lg188_ is now known as lg188
=== lg188_ is now known as lg188
=== JanC is now known as Guest88920
=== JanC_ is now known as JanC
=== JanC is now known as Guest94529
=== JanC_ is now known as JanC
Redhairedmanhallo18:23
Redhairedmanik heb een vraag.. Ik probeer Ubuntu als 2e Os te installeren op http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_peaq-pnb-s1415-i1n1-1438850.html maar dit lukt niet. Windows blijft overheersen.18:24
OerHeksik denk dat het een UEFI machien is, volg deze manual, lees eerst door en zie met de test 'Identifying if the computer boots the HDD in UEFI mode'  wat er precies ingesteld staat18:33
OerHekshttps://help.ubuntu.com/community/UEFI18:33
OerHeksheb je wel eerst in windows wat ruimte vrijgemaakt?18:33
Redhairedmanik heb 250 gb ruimte vrijgemaakt op de HDD18:42
Redhairedmanen windows in het bootmenu als laatste geplaatst18:42
Redhairedmanik heb al eerder op andere pc's zonder problemen geinstalleerd18:43
OerHeksmet UEFI ?18:45
Redhairedmanja18:45
Redhairedmanen secure boot en al die dingen18:46
Redhairedmansterker nog ik zit nu op zo'n desktop.18:46
RedhairedmanIk kan geen stap vinden in het overzicht welke ik zou hebben overgeslagen dat is het vreemde.18:47
RedhairedmanZal dit iets van mediamarkt zijn? die heeft dit ontworpen in combi met Lenovo. De onderkant is zelfs niet los te maken en de accu is zelfs onbereikbaar.18:48
OerHeksoke, kijk eerst of er een bios update is.18:48
OerHeksmisschien maakt dat iets los.18:48
OerHeks( niet de batterij natuurlijk)18:49
OerHeksen wat is de output van: [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"18:49
Redhairedmanheb via speccy moederbord incl. versie achterhaald, alleen website van fabrikant (peaq) geeft geen update van bios...19:20
hm_beste, mijn iconen verschijnen niet meer19:58
hm_HELP , mijn iconen zijn verdwenen20:36
pjotterDag mensen21:03
pjotterIs hier toevallkig iemand met ervaring op Xubuntu 16.04?21:04
pjotterIs hier ├╝berhaupt iemand?21:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!