/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/03/#ubuntu-pk.txt

lub`.p Pakistan00:38
ChanSebaIslamabad, PK: 25°C, Rozproszone chmury, 1003 hPa, wsch. 02:21:21, zach. 16:06:12, wiatr 1.49 m/s (31.5023°), wilg. 83%00:39
ResearcherGood morning04:37
Researcher:)04:37
Researcherhello everyone.04:37
Researcherhello Jesús Hernández04:38
Researcher:)04:38
Researcherhi Dominiol04:38
Researcherwelcome Zuu and Suntop04:38
Researcherhi philipballew06:01
Researcher:)06:01
Researchermorning06:01
lubmildzień09:57
Kiloshi lubmil09:57
lubmilhej Kilos09:57
=== lubmil is now known as lub`
tacodhallo?12:30
lub`.tr :pl :en hej13:18
ChanSebahi13:18
=== lubmilk is now known as lub
lub<lub> .p Pakistan19:25
lub.p Pakistan19:25
ChanSebaIslamabad, PK: 30.56°C, Bezchmurnie, 1011 hPa, wsch. 02:21:54, zach. 16:05:30, wiatr 4.63 m/s (50°), wilg. 62%19:25
lubuu19:25
lub.p Indie19:25
ChanSebaConnaught Place, IN: 27.58°C, Rozproszone chmury, 987.83 hPa, wsch. 02:14:14, zach. 15:39:50, wiatr 1.25 m/s (124.001°), wilg. 87%19:25
lubmil.bomb21:19
ChanSebalubmil: Masz bombe! Przekaz ja innemu uzytkownikowi za pomoca komendy: .d <nick>21:19
lubmil.d RajRajRaj21:19
ChanSebaRajRajRaj: Masz bombe! Przekaz ja innemu uzytkownikowi za pomoca komendy: .d <nick>21:19
ChanSebaRajRajRaj: Bomba wybuchnie za 10 sekund! Pociagnij za drucik 1, 2 lub 3 za pomoca komendy: .k <numer>21:19
ChanSebaBOOOOOOM!!!21:19
lubmil.k 221:19
ChanSebaTerrorist win!21:19
ChanSebalubmil: Nie twoja kolej.21:19
lubmilDominiol: zrób tu bombe po eng21:20
lubmilDominiol: ty kurwiu ty :)21:21
=== hah is now known as JeDa

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!