/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/03/#ubuntu-se.txt

=== dzragon^ is now known as dzragon
hR13God kväll, jag behöver lite hjälp med routing, jag har ett fungerande VPN, jag kan från VPN klienten pinga alla klienter på serversidan ( 192.168.1.0/24) men arbetsstationen som ligger "bakom" klient en behöver också till gång. Klient sidan har 192.168.3.0/24, all trafik som inte är till servernätet 192.168.1.0/24 ska gå vanliga vägen ut på nät ett via GW 192.168.3.1. är det någon som kan hjälpa mig med iptab16:23
hR13les kommandona ? känner mig väldigt osäker... mycket tacksam för hjälp. det är OpenWRT/openVPN på båda sidor som FW/GW16:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!